Urlaproje.com.tr

Kurucularımız

Kurucularımız: Yüksek İnşaat Mühendisi

Selman Hamza Uzunoğlu

İzmir doğumlu olup İzmir’de ikamet etmektedir. Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olup, yine aynı üniversitede Geoteknik Anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi Aydın ili merkezinde Sismik mikrobölgeleme çalışmasıdır. Doktora eğitimine devam etmektedir. 2015 Yılından bu yana kendi şirketinde inşaat faaliyetlerine devam etmektedir.

MESLEKİ SERTİFİKALAR
  • TMMOB-XSTEEL
  • TMMOB-SAP2000
  • TMMOB-Bilgisayar Destekli İş Planı Hazırlama
  • TMMOB-Betonarme Yapıların Bilgisayar Ortamında Projelendirilmesi ve Çizimi

Kurucularımız: Mimar

Cezmi Uzunoğlu

İzmir doğumlu olup İzmir’de ikamet etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olmakla birlikte mesleki iş hayatına öğrencilik döneminde başlamıştır. Çeşitli nitelikli üniversitelerden mimari tasarım ve sürdürülebilirlik konularında sertifikalı eğitimler almaya devam edip mesleki yetkinliğini geliştirmektedir.

Mesleki Sertifikalar: Universitat Politecnica de Valencia – Sustainability in Architecture, California Institute of the Arts-Fundamentals of Graphic Design, Angular Lab-Photorealism for Interior Spaces, UGREEN-Green Interiors, UGREEN-Sustainable Architecture

MESLEKİ SERTİFİKALAR
  • Universitat Politecnica de Valencia – Sustainability in Architecture
  • California Institute of the Arts-Fundamentals of Graphic Design
  • Angular Lab-Photorealism for Interior Spaces
  • UGREEN-Green Interiors
  • UGREEN-Sustainable Architecture