Urlaproje.com.tr

Biyofilik Tasarım

Urlaproje.com.tr / Ask Mimarlık İnşaat

Biyofilik Tasarım

Modern dünyada yaşayan insanoğlu, doğayla bağlantıda kalmak isteyen içsel yönelim ve arzularını tatmin etme arayışına girmiştir. Doğayla bağlantıda kalma ve doğadan beslenme, insan sağlığı ve esenliği için kritik bir faktördür.

Biyofilik tasarım, insanların fiziksel ve zihinsel sağlığının, esenliğinin korunmasında ve iyileştirilmesinde, tabiatla bağlantılı, yapılı çevre tasarımının son derece önemli olduğunu kanıtlayan mimari çözümlerden biridir. Günümüzde yapılan çok sayıdaki bilimsel araştırma verisi, doğayla bağlantılı veya tabiatı çağrıştıran iç mekanların genel sağlığı, esenlik ve iyilik halini zenginleştirici etkileri olduğunu kanıtlamıştır.

İnsan ve doğa arasındaki ilişki, karşılıklı saygı ve sevgi ekseninde kurulduğunda, sürdürülebilir hale gelir. Tabiatı tahakküm altına almadan, birlikte var olmayı, gelişip büyümeyi öğrenmek, yapılı çevreyi ona göre tasarımlayıp, inşa etmek, sürdürülebilir kalkınmanın öncüllerinden biridir. İnsan ve tabiata müdahale edildiğinde, her etkileşimin karşılıklı etkilerinin öngörülmesi, her iki tarafın birbirine daha iyi uyum sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerekir.

İnsanlığın sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerin rehberliğinde, sorumluluk duygusuyla hareket edildiğinde, ekolojik olarak sağlam, estetik açıdan tatmin edici, ekonomik olarak ödüllendirici, yapılı yeni çevreler ve yaşam alanları oluşturulabilir.

Biyofilik Tasarım

Biyofilik tasarım ilkeleriyle inşa edilmiş konutlarda yaşayan insanların sıradan konutlarda yaşayan insanlara göre, gün içinde daha fazla pozitif duygular deneyimledikleri, daha enerjik ve aktif oldukları, insanlarla daha etkili ve etkin iletişim kurdukları gözlenmiştir. Doğal gün ışığı alan, iç mekanlarında doğal malzemelerin kullanıldığı ve bitkilerle zenginleştirilmiş işyerlerinin, çalışanların üretkenliğini artırdığı, moral ve motivasyonlarını yükselttiği, işe devamsızlığı azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Biyofilik Tasarım

Araştırmalar, doğayı gören, tabiatla doğrudan temasa ve etkileşime izin veren hasta odalarının; hastalığın ve ameliyat yaralarının iyileşmesini hızlandırdığını, güçlü ağrı kesici ilaç kullanma ihtiyacını azalttığını göstermiştir.

www.urlaproje.com.tr